What’s this?! This is halloween… This is halloween…

Gerų ir linksmai baisių švenčių visiems!

Nepamirškim tų, kurie mus mylėjo ir per anksti išėjo…


Žmogus voras kovoja su kaukuoliniu


Staiga BUUUUM! Ugnis sprogimai… Klyksmas


Žmogų vorą keičia „Žaislų istorijos“ herojai

Iš vaiduoklių gyvenimo…