Pažintis su totorių praeitimi

Netoli Vilniaus yra gyvenvietė keistu pavadinimu Keturiasdešimt Totorių. Tai – viena seniausių totorių gyvenviečių visoje LDK. Čia totorius atsigabeno Vytautas. Kaimo pavadinimą paaiškina įdomi legenda. Belaisviai totoriai, apgyvendinti Trakų kunigaikštystėje, iš Vytauto gavo privilegijų – išlaikyti savo tikybą ir papročius. Jiems leista ir paprotinė daugpatystė. Vienas čia apgyvendintas totorius turėjo keturias žmonas. Kiekviena jų pagimdė jam po 10 sūnų – iš viso 40 vaikų. Nuo to ir kilęs kaimo pavadinimas.

Skaityti toliau: Pažintis su totorių praeitimi